Leve hitra nårduvil rgb

Lag og foreninger

Det store mangfoldet av organisasjoner bidrar til samvær og trivsel, fellesskap og stedsidentitet. Fritidsaktiviteter gir tilgang til opplevelser, mestring, venner og sosial tilhørighet.
Frivillig innsats styrker lokalsamfunnet og kan bidra til et mer inkluderende samfunn. Det bidrar til et varmere og mer tillitsfullt samfunn, større samfunnsdeltakelse og mer demokrati. Ikke minst skaper frivilligheten liv og røre.
Du er hjertelig velkommen både som deltaker og som frivillig bidragsyter.

Harmundi, internasjonalt kor

For deg som er glad i sang, i å være sammen med andre mennesker, ønsker å bli kjent med nye mennesker og være med på å skape en trivelig arena der man synliggjør hverandre og hverandres kultur.
Vi synger sanger fra deltakernes kulturelle bakgrunn og norske sanger med etnisk forankring. Musikk som handler om mangfold, fred og harmoni. Og vi har mye moro sammen!
Kontaktperson: Unni Hammernes, mobil 95 06 65 11
Les mer om Harmundi på Facebook

Harmundi

Koret Hitterklang

Vi er en munter gjeng som er glade i å synge, og som gjerne tar imot nye medlemmer. Koret er åpent for alle fra 16 år og oppover, og synger mye forskjellig. Blant annet pubviser, salmer, lokale toner og kjente hits.
Kontaktperson linda.johnsen@mail.com
Les mer om Hitterklang på Facebook

Hitterklang

Koret Fidelis

Her vil vi samle store og små for å synge sammen. Vi synger salmer, viser og flerspråklige sanger. Om du kommer alene, eller kommer sammen med noen, en venn, familien din - du blir en del av korfamilien! Har du bare lyst til å komme innom en torsdag for å høre på og slå av en prat, det er rom for det også. Vi holder hus på Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter i Fillan. Velkommen!
Kontaktperson:
Kantor Silvio Krauss, silvio.krauss@hitra.kommune.no

Fidelis

Vokalgruppa Carpe Diem

Carpe Diem er en vokalgruppe med 4 medlemmer. Vi startet i 2006 og har holdt på titt og trutt siden da. Repertoaret vårt strekker seg fra Adrew Sisters til Åge Aleksandersen.
Kontaktperson: May I. Andreassen, may@kystplan.no
Les mer om Carpe Diem på Facebook

Carpe Diem

Hitra Kunst- og Håndverksforening

Målet er å utvikle et lokalt kunst- og håndverksmiljø. Foreningen driver et galleriutsalg på Innsia Kulturhus, Gammelskolen på Strand.
Kontaktperson: May K. Baglo, maybaglo@online.no
Les mer om Hitra Kunst- og Håndverksforening på Facebook

Hitra Kunst og Håndverksforening

Hitra og Frøya Trekkspillklubb

Trekkspillklubben ble etablert tilbake i 1991 og består i dag av ti musikere. Hitra og Frøya trekkspillklubb har tre faste spilleoppdrag i måneden til glede for de eldre på Frøya og Hitra, og en god del oppdrag utenom. Hitra og Frøya Trekkspillklubb sørger for variert musikk (bl.a. gammeldans og swing) og god stemning.
Kontaktperson: Atle Strøm, atle.kristian.strom@gmail.com,
mobil 95 92 27 99 / 41 68 93 65

Hitra trekkspillklubb

Barmann Janitsjar

Barman Janitsjar fylte 50 år i 2016.
Om du ikke har spilt på veldig lenge og har en liten drøm om å starte igjen, eller ønsker å fortsette der du slapp, ikke nøl med å komme til oss! Vi ønsker oss flere musikere! - og vi lover at det blir gøy!
Kontaktperson: Helen Solli, mobil 45 89 10 58
Les mer om Barmann Janitsjar på Facebook

Barmann Janitsjar

Strand SeniorBrass

Strand SeniorBrass (SSB) ble stiftet i 1991, og har i dag ca. 40 medlemmer i alderen 15 – 78 år. Korpset er, som skolekorpset, et brassband. Strand SeniorBrass har sin tilhørighet, og øver på Strand skole. SSB har et tett samarbeid med Strand skolekorps, som korpset rekrutterer fra. Korpset har medlemmer fra både Hitra og Frøya. Kontaktperson: Bjørn Erling Herskedal, mobil 91 13 91 91
Dirigent: Roger Lund
Les mer om Strand SeniorBrass på Facebook

Strand Seniorbrass

Strand Skolekorps

Strand Skolekorps er et brassband, som innebærer at korpset kun benytter messinginstrumenter sammen med slagverk. SSK er et skolekorps, som innebærer at vi har medlemmer fra 10 – 20 år. Strand Skolekorps har sin tilhørighet, og rekrutterer hovedsakelig musikere fra Strand skole, på østsida av Hitra, hvor korpset også øver. Korpset er nå Hitras eneste skolekorps.
Kontaktperson: Wenche Børø Larsen, wboro@online.no
Dirigent: Kjell Roar Sæther
Les mer om Strand Skolekorps på Facebook

Strand skolekorps

Hitra Fotoklubb

Hitra fotoklubb ble startet på Hitra i slutten av 2006, og formålet vårt er å være et samlingspunkt for fotointeresserte i hele øyriket. Klubben har medlemmer fra både Hitra og Frøya. Medlemmene i klubben har en variert bakgrunn, og ulike interesser. Noen er interesserte i å fotografere fugler og dyr, noen tar undervannsbilder og andre portretterer mennesker. Vårt samlingssted er Kystmuseet i Fillan. Miljøet er uhøytidelig, og vi vil gjerne ha flere medlemmer.
Kontakt: post@hitrafotoklubb.no
Les mer om Hitra Fotoklubb på deres nettsider

Hitra fotoklubb

Hitra Historielag

Hitra Historielag ble startet i 2007. Laget har til formål å fremme interesse for slekts- og lokalhistorie og kulturvern. Samle inn og ta vare på alt som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. For å oppnå disse formål, ønsker laget å arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av dokumentasjon og arbeide for at det kan bli gitt ut bygdebok.
Kontaktperson: Svein Sivertsen, mobil 95 04 40 02
Les mer om Hitra Historielag på Facebook

Hitra Historielag

Nattseilerne

Nattseilerne er en forening som restaurerer og seiler med gamle trebåter. Nattseilerne har hjemmehavn på Hopsjøbrygga.
Kontaktperson: Johan Marius Inderøy (melding på FB)
Les mer om Nattseilerne på Facebook

Nattseilerne

Kvenvær Teaterlag

Laget har 27-års erfaring med sommerrevy. De planlegger barneteater før jul og to framføringer hvert år.
Kontaktperson: Eli Guttelvik, guttelmor@yahoo.no
Rigmor Brevikdal, mobil 90 99 95 13
Leif Langdahl, mobil 48 28 39 22
Les mer om Kvenvær Teaterlag på Facebook

Kvenvær Teaterlag

Aunøyas venner

Aunøya har status som statlig vernet friluftsområde. Den ligger på Sandstad, like øst for Hitratunnelen og hurtigbåtterminalen på Jøsnøya. Her finner man Kjentmannsposten ved Storlønna, skog og mark, badestrand, kystbarskog, et gammelt hageanlegg og kulturminner. Aunøyas venner tar vare på denne perlen, står bak ulike arrangementer og tilbyr utleie.
Kontaktperson: Roman Lund, mobil: 91 80 88 86
E-post: romanlun@online.no
Les mer om Aunøya på nettsiden

Aunøya

Polsk Forening Hitra

Foreningen skal aktivt promotere polsk kultur, samt fremme positivt miljø blant polakkene i Hitra. Foreningen skal også fremme kunnskap om Norge og støtte integrering i lokalsamfunnet. I tillegg skal det formidles norsk kultur til det polske samfunnet i Hitra. Gjennom året arrangerer foreningen felles turer, aktiviteter for barn (bl.a. internasjonal barnas dag i juni), kurs, temakvelder, sosiale treff. Alltid med god mat og gøy stemning ved bordet.
Kontaktperson: Karol Czaplisk, polsk.forening.hitra@gmail.com
Ler mer om Polsk Forening Hitra på Facebook

Polsk forening Hitra

Terningens venner

Terningens venner er en forening som jobber for å bevare Terningen fyrstasjon som ligger i Trondheimsleia utenfor Akset på Hitra. Kontaktperson: Anne-Berit Bäckmark Tørstad, mobil: 93 40 16 20
E-post: anne.berit.torstad@gmail.com
Les mer om Terningen fyr på Facebook

Terningen

Hitra Frivilligsentral

Hitra Frivilligsentral skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats og de som ønsker å motta slik innsats. Den fungerer som en møteplass og brobygger mellom enkeltpersoner, grupper, frivillige organisasjoner og Hitra kommune. Hitra Frivilligsentral skal bidra til at Hitra kommune har engasjerte og aktive innbyggere som skaper vennskap og er med på å trygge nærmiljøet.
Kontaktperson: Eldbjørg Broholm, post@hitra.frivilligsentral.no
Les mer om Hitra Frivilligsentral på nettsiden

Hitra Frivilligsentral

Lokalforeningen Livsglede for eldre Hitra

Vår visjon er Livsglede for alle eldre. Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve. I sentrum for all vår virksomhet står de eldre. Vi tenker stort, og inkluderer alle eldre i vår livsgledevisjon.
Kontaktperson: Rigmor Kristoffersen, rkr@hitra.kommune.no
Les mer om Livsglede for eldre Hitra på Facebook

Livsglede for eldre

Hitra Hagelag

En sosial plattform og et forum for læring og trivsel for hageinteresserte.
Kontaktinfo: hagelaget.hitra@gmail.com
Les mer om Hitra Hagelag på Facebook

Hitra Hagelag

Hitra Revmatikerforening

Hitra Revmatikerforening har ca. 100 medlemmer, og driver blant annet med ukentlig bassengtrening i Hitrahallen i samarbeid med LHL. Hver torsdag arrangerer foreningen turer på Hitra og Frøya. Oppmøte ved Rådhustrappa kl 11.00., hvorfra man samkjører til turens utgangspunkt. Turlistene blir lagt ut på foreningens Facebook-side og sendt ut pr. epost.

Leder: Brit Eli Sveen Sandstad, tlf: 40284140
hitra.st@revmatiker.org
Hitra revmatikerforening | Norsk Revmatikerforbund

Rev

LHL Hitra

Som ett av mange lokallag i LHL ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til medlemmene. Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss.
Mobil: 91 34 60 12
Epost: lhl.hitra@lhl.no
Nettside: LHL Hitra | LHL

Lhl
Hitra hagelag 2

Hitra Hagelag på besøk hos Kristofashage

Galleri Leia Innsia Kulturhus

Hitra Kunst og Håndverksforening, Galleri Leia Innsia Kulturhus

Astor Canning

Hitra Historielag, bilde fra Astor Canning, bildet tilhører Torleif Strøm

Normal Ildgullvinge pa prestkrage

Hitra Fotoklubb, foto v/Sissi Jektvik juni 2021, ildgullvinge

Nattseilerne

Nattseilerne

Aunøyas Venner

Aunøyas Venner, strandryddeaksjon