Leve hitra nårduvil rgb

Næringskommunen Hitra

SYSSELSSETTING OG NÆRINGSUTVIKLING
Hitra er en vekstkommune med god nærings- og arbeidsplassutvikling. Totalt er det ca. 200 aktive bedrifter i Hitra. Verdiskapingen er variert, men hovedtyngden av næringsaktiviteten er rettet inn mot havbruksnæringen. Hitra kommune er opptatt av at denne næringen, som er bærebjelken i samfunnet vårt, skal ha fortsatt gode, bærekraftige vekstvilkår både innenfor egne kommunegrenser og i regionen.
Hitra kommune har som målsetting å snu den negative utviklingen innen primærnæringene jordbruk og fiske, bl.a. ved satsing på Hitra fiskerihavn og stimulering til satsing innen konseptet kortreist mat.
Hitra er Trøndelagskystens største reiselivskommune, og handels- og servicenæringen er en annen stor aktør i næringsmarkedet. Begge næringene er i en god utvikling og vi har i de senere år fått en større andel arbeidsplasser innenfor disse virksomhetsområdene.
Hitra kommune satser stort på næringsområdet på Jøstnøya og Kalvøya. Området er i god utvikling og tegner til å bli en av Midt-Norges største havnesatsinger. Nyutviklede havne- og infrastrukturtiltak med tanke på bruk av sjøen og sjøveien vil også i framtiden være bærende for samfunnsutviklingen i Hitra.

Havbrukets vugge

Kanskje den største teknologiske revolusjon i forrige århundrede, lakseoppdrett med merder i sjøen, kom i gang i 1969/1970, nettopp her i Hitra. Brødrene Grøntvedt var de første som startet med oppdrett av atlantisk laks, med flytemerder i åpen sjø. Oppstarten var i juni 1970. Havbruksnæringen er i dag landets nest største eksportnæring. Øyregionen Hitra /Frøya betegnes i dag som «verdens ledende havbruksregion», med ca. 270 000 tonn laks slaktet pr. år. Det utgjør ca. 20% av den totale mengden slaktet i Norge.
Her finner du en liten filmsnutt om pionerene

Havbrukets vugge

Det er noe med vannet, med temperaturen og havstrømmene. Og så er det noe med lufta – kan du kjenne det? Det finnes steder i verden hvor naturen har lagt alt til rette. Heldigvis finnes det også mennesker som vet hvor – og hvordan.

Mangfoldige Hitra

Befolkningstallet i Hitra Kommune er i overkant av 5000, av dem har rundt 25 % innvandrerbakgrunn. Det dreier seg i hovedsak om arbeidsinnvandring til havbruket. Et mangfoldig, spennende samfunn hvor mer enn 70 nasjonaliteter er representert. Sammen med Frøya representerer de to kommunene det unike og anerkjente øyriket Hitra og Frøya, med felles bo- og arbeidsmarked.
Hitra er et åpent samfunn som ønsker flere innbyggere, besøkende og innflyttere.
På bildet: Fotograf Marcin Szpryngiel, Vingfang Reklame, og hans fru Agnieszka.

Marcin og Agnieszka Szpryngiel

Hitra Industripark og Kysthavn

Midt i landet, midt i leia, midt i verdiskapingsregion nr. 1.
Hitra Kysthavn er et naturlig knutepunkt for sjø- og landverts godstrafikk til og fra Trøndelag og Midt-Norge.
I Hitra Industripark er Lerøy etablert, Bewi og Mowi er i ferd med å bygge og åpner i henholdsvis 2023 og 2024.
Målet er en internasjonal kysthavnterminal og tilrettelegging for sjømatrelatert industri, reiselivsutvikling og handel.
Les mer om Industrinettverket Hitra Industripark og Kysthavn

Sandstad

Lerøy Midt

Lerøy Jøsnøya, med oppstart i 2018, er et av de mest automatiserte lakseslakteri i verden. Anlegget slakter og fileterer ca. 70.000 tonn fersk laks pr. år – dvs i snitt 260 tonn pr. dag som tilsvarer ca. 15 fullastede trailere/arbeidsdag.
Ca. 220 personer har sitt faste arbeidssted på fabrikken på Jøsnøya og ytterligere 100 personer på Hestvika og Lerøy er derved Hitras største private arbeidsgiver.
Lerøy Midt AS har produksjon i hele verdikjeden fra stamfisk til ferdig produkt med lokaliteter i Møre og Trøndelag.
Les mer om Lerøy Seafood

Lerøy Jøsnøya

Mowi Region Midt

Med virksomhet på Ulvøya siden tidlig 1970-tall da blant annet Arne Ratchje, som første styreformann i Norske Fiskeoppdretteres Forening (nå Sjømat Norge), etablerte oppdrettsvirksomhet og lakseslakteri her. Det har vært flere eiere siden, og nå er det verdens største lakseoppdretter Mowi som eier virksomheten.
Mowi er i ferd med å bygge et nytt, stortslakteri på Jøsnøya med forventet åpning i januar 2024.
Les mer om Mowi

Mowi

HitraMat

Når det kommer til krabbe, så er det mange som knytter denne til begrepet og merkevaren «Hitrakrabbe». Årsaken til dette er den utsøkte kvaliteten, noe som igjen henger sammen med sjøtemperaturen og krabbens næringsgrunnlag. Men kjennskapen til og utbredelsen av «Hitrakrabbe» henger nok også sammen med at vi har Europas største krabbefabrikk, og ca. 2/3-deler av den norske krabbefangsten tas i land her, hvor den så blir foredlet og distribuert til kunder i både inn- og utland.
Les mer om HitraMat

HitraMat

Overnatting og servering

Hitra er Trøndelagskystens største hytte- og reiselivskommune. Både fastboende, hyttefolk og turister setter stor pris på våre mange og dyktige leverandører innenfor opplevelsesbransjen.
Les mer om disse på visithitra.com
Bildet er tatt i resepsjonen på Hjorten Hotell, Fillan

Hjorten Hotell, Fillan

Landbruk og produksjon av lokal mat og drikke

Øyregionen har sjømat i verdensklasse og leverer råvarer til noen av verdens aller beste kokker og restauranter. I tillegg har vi mange prisbelønte produkter fra hjort og villsau, og prisbelønnet lokalt produsert ost som til og med har begeistret franske ganer.
Les mer om nettverket Smaker fra Øyriket
Bildet er tatt hos Hitra Gårdsmat

Hitra Gårdsmat

Bygg, anlegg, elektro, tekniske tjenester

Det er stor aktivitet i regionen på bygg og anleggsprosjekter. Her er et par store entreprenører med 40-50 ansatte og mange mindre som bidrar til at man kan utføre de fleste prosjektene lokalt. Det er også egen betongstasjon på Hitra. Elektrobransjen i Hitra er dobbelt så stor som landsgjennomsnittet.
Vi nevner noen av de største; Hitra Anleggservice, KN Entreprenør, EH Bygg, Hitra Bygg og Betong, El-Konsult, Elektro-Team, Hitra Bygg og Snekkerservice...

Hitra Anleggservice

Verksted- og leverandørindustri

Båten er en viktig del av Hitra sin verdiskaping. Her finner man flere skipsverft, både store og små, og båtbyggere som skreddersyr fartøy til både næring og fritid.
På grunn av den store aktiviteten i havbruksindustrien er leverandørindustrien en næring i seg selv. De fleste tekniske bedriftene er en del av det store apparatet som sørger for å holde hjulene i gang hos de store aktørene innenfor havbruk og næringsmiddelindustri.

Akva Group

Handel og service

Både i kommunesenteret Fillan og i grendene finnes det matvarebutikker, til sammen hele 8 stykker. I Fillan er det i tillegg to kjøpesentre og flere frittstående butikker utenfor sentrene. Vi har to banker, to eiendomsmeglere, frisører, beauty- og velværesalonger, treningssentre, reklamebyråer og lokalavis mm
Les mer om handel i kommunesenteret Fillan
Les mer om nærbutikker i grendene

Sparebank 1 SMN

Hitra Næringsforening

Hitra Næringsforening er en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Hitra kommune og slik bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende foretak og et bedret grunnlag for nyetableringer. Vi engasjerer oss på alle de tre relevante områdene; bedrifts-, bo- og besøksattraktivitet. Dette gjøres ved ideskapende, initiativtakende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen og næringslivet, skole/utdanning og næringslivet og blant næringsinteressene på Hitra. Hitra Næringsforening finansieres av og arbeider for sine medlemsbedrifter, til det beste for hele Hitrasamfunnet.
Foreningen har i dag ca. 90 medlemsbedrifter. Ta gjerne kontakt på epost post@hitra-naeringsforening.no hvis du har spørsmål om foreningen og det lokale næringslivet.
Les mer om Hitra Næringsforening på nettsiden

Hitra Næringsforening om næringslivet
Foreningens medlemsbedrifter

Stående farge 002

Næringsarealer

Hitra kommune Oversikt naeringsarealer ST gronn 2048x1152

Det finnes mange slags drømmer om skatten på havets bunn. En kiste med gull i et eldgammelt skipsvrak. En perfekt munnfull som smaker av saltvann og gode opplevelser. Eller en mulighet, en fremtid og et levebrød. Den beste fisken, de beste skjellene, den beste krabben. Du kan hente den opp selv og spise til kvelds, eller bygge deg en fremtid basert på verdens fineste råvarer.

Kvernhusvik Skipsverft

Kvernhusvik Skipsverft, en tradisjonsrik familiebedrift

Helgebostad Hagebruk

Helgebostad Hagebruk, grønt til de fineste restauranter

Hitra Gårdsmat

Hitra Gårdsmat, oster på høyeste nasjonale nivå

El-Konsult 2

Stadig store prosjekter skaper behov for stor kapasitet fra elektroleverandører

Hitra Anleggservice

Store utbygginger skaper mange jobbmuligheter innenfor bygg/anlegg

Havbrukstur med Kystmuseet

Kystmuseet forteller historien om havbruk, den aller viktigste næringen langs kysten