Leve hitra nårduvil rgb

Ledige jobber

S005 C062 04241 Y 0000113 redigert

Lenker til hvor man kan finne ledige jobber:

Synes du at Hitra høres ut som en spennende mulighet som din neste hjemmekommune, ta kontakt. Vi kan love deg at vi skal gjøre det som er mulig for at du skal finne deg til rette i kommunen vår.

Det er mange gode grunner til å velge det gode liv i Hitra:

 • Stor etterspørsel etter arbeidskraft innenfor de fleste bransjer, privat og offentlig.
 • Kort veg til jobb. Ingen køkjøring og leting etter parkeringsplass.
 • Full barnehagedekning.
 • Trivelige og trygge oppvekstsvilkår.
 • Store muligheter for å delta i kultur- og idrettsaktiviteter på fritiden - både for barn og voksne.
 • Fri natur utenfor stuedøra.
 • Godt tilbud innenfor handel- og personlig service.
 • Nærbutikk i alle grendene.
 • God helsehjelp når du trenger det.
 • Et godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivilligheten skaper et samfunn hvor det er godt å leve.
 • God infrastruktur, korte avstander og god kommunikasjon til byene Trondheim og Kristiansund.

Nyttige kontakter i tillegg til det firmaet du eventuelt søker jobb hos:
Hitra Næringsforening, daglig leder Randi Storsve Lundquist,
post@hitra-naeringsforening.no
Hitra Kommune, rådgiver næring Synnøve Aukan, synnove.aukan@hitra.kommune.no