Leve hitra nårduvil rgb

Hitra kommune

Velkommen til Hitra

"Hitra når du vil" er vår filosofi. Med den erklærer vi bl.a. at det er lov å prøve seg, lov både å lykkes og å feile. For oss er tilføyelsen "Hitra når du vil - skape, høste, leve og oppleve" med på å skape et positivt fremtidsbilde av uendelige muligheter på ei øy med fantastiske ressurser. Hitra preges av samarbeid og dugnadsånd og menneskene i vår kommune er den ressursen som først og fremst driver oss fremover. Den rivende utviklingen som Hitra har hatt de siste årene er fundamentert på et tett samarbeid mellom frivillige, næringslivet og det offentlige. Vi er vant til å dra lasset sammen.
Vi i Hitra kommune jobber sammen med private og frivillige med å skape gode og trygge rammer for folks liv. Om det gjelder skole, barnehage, vann og avløp og legebesøk for å nevne noe, så handler dette om kommunal forvaltning og et arbeid for å skape vekst i lokalsamfunnet.
Hitra er et åpent samfunn som ønsker flere innbyggere. Vi er et småsamfunn med verden som markedsplass. Her er det rom for de som vil satse.

Ole L. Haugen, ordfører

7d14a67de904a5f09a3b23d4fac074bc

Om Hitra kommune

I oversikten "Hitra i tall" kan du se en rekke indikatorer for
befolkning, skole og utdanning, arbeids- og næringsliv, klima
og energi, samferdsel, kultur og folkehelse. For å vite hvor vi skal, må vi vite hvor vi er.
Dette er en del av det overordnede kunnskapsgrunnlaget til kommunen, og grunnlag for arbeidet med overordnet og langsiktig planlegging. Vi håper dessuten at det også kan være nyttig lesing for andre som er interessert i utviklingen vår.

Ingjerd Astad, kommunedirektør

Hitra i tall 2022

Kommuneadministrasjonen er delt inn i følgende arbeidsområder:
Barnehage og skole - Helse og omsorg - Plan, bygg og eiendom - Vann, avløp og renovasjon samt stabsfunksjoner innenfor næring, kultur, økonomi, kommunikasjon og IT.

Hovedportal - Hitra kommune

1914545 1226470190953 7987358 n 1

Hitra kommune som arbeidsgiver

Hitra ligger i den regionen i Norge med størst næringsattraktivitet det siste tiåret. Høy innbyggervekst forteller at mange har funnet veien til Hitra. Stort mangfold både i organisasjonen og hittersamfunnet bidrar til at alle kan finne sin måte å bo og leve på i øyriket. Det er helt sant at du kan smake råvarer av verdensklasse i Hitra. Her hos oss vil du oppleve stort engasjement, høy aktivitet og varierte arbeidsoppgaver.

Du får høste erfaringer fra kompetente kolleger, samtidig som vi sammen skal skape nye og bedre løsninger for framtida. Bli en del av kompetansesamfunnet Hitra og bli med på laget for å utvikle et enda bedre tjenestetilbud for innbyggerne våre. Aldri har det vært mer spennende å jobbe i Hitra kommune enn det er nå.

Finner du ikke noen ledig stilling annonse fra Hitra kommune akkurat nå, send gjerne en generell søknad til post@hitra.kommune.no.

Bildet viser engasjerte kollegaer i en stillingsannonse innen helsesektoren.

Helsesykepleier

Man har så forskjellige behov – og så ulikt utgangspunkt. De trygge omgivelsene og de store opplevelsene. En kystnatur vi kan leve av, et samfunn vi trives i, utfordringer som bringer oss fremover og stolthet som smitter. Vi har mye å gi, og et ønske om å dele.