Leve hitra nårduvil rgb

Barnehager, grunnskole, SFO

Barnehagene

Det er til sammen 6 barnehager i Hitra Kommune. Det er full barnehagedekning, og vi gjør alt vi kan for at alle skal få plass i den barnehagen som er mest praktisk i.f.t. bosted/arbeidssted.
Alle barnehagene har enkel tilgang til naturen og til anlegg for uorganiserte og organiserte aktiviteter både på sommer og vinter.
Turer i skog og mark, ballspill, svømming, ski og skøyter. Dette er en av de store fordelene med å bo i distriktet.
Om barnehager i Hitra Kommune

På bildet: Fillan Barnehage

Fillanbhg

Grunnskolen

Hitra kommune har tre grunnskoler/oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 7. klasse. To oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 4. klasse. Det er en kombinert barne- og ungdomsskole som gir skoletilbud fra 1. til 10. klasse.
Om grunnskolen i Hitra Kommune

SFO ved de ulike skolene/oppvekstsentrene holdes åpent mandag til fredag kl. 07.15 – 16.30. Åpningstiden begrenses til å gjelde før og etter ordinær undervisning, og følger skoleåret/skoleruta til elevene. Den holder stengt høstferie, romjul, vinterferie, påskeuke og 5 uker i sommerferien (normalt juli måned og første uke i august).
Om SFO i Hitra Kommune

På bildet: Strand Skole og Oppvekstsenter

Strand skole

Guri Kunne VGS, skolested Hitra og skolested Frøya

Guri Kunna videregående skole har skolesteder på Fillan i Hitra og på Sistranda i Frøya. (Det tar 25 minutter å kjøre mellom de to skolestedene.) Skolen ble etablert i 2016 gjennom sammenslåing av Frøya videregående skole og Hitra videregående skole, begge grunnlagt i 1977. Skolen har navn etter sagnfiguren Guri Kunna, som er kjent over hele Trøndelagskysten.

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer:
Bygg & anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Teknologi- og industrifag
Studieforberedende utdanningsprogrammer:
Studiespesialisering, Påbygg yrkesfag

Om Guri Kunna VGS Hitra og Frøya

Guri Kunna VGS

YOU Yrkes og Utdanningsmesse for Hitra og Frøya

Messa arrangeres hvert år, annet hvert år på Hitra og Frøya. Elevene står overfor valg av videre utdanning etter grunnskolen. Det er et viktig valg, og det er derfor avgjørende å sette seg godt inn i mulighetene som finnes – nettopp for å gjøre et best mulig valg for seg selv. For å hjelpe ungdommene med valget har skolen laget en film med en introduksjon til hvilke utdanningsmuligheter Guri Kunna tilbyr, og hva disse utdanningsvalgene innebærer. Under hvert utdanningsvalg finner du presentasjoner av bedrifter som søker etter ulik type kompetanse. På messa treffer du mange av bedriftene på speed dates, noe som foregikk digitalt under pandemien men som fra 2023 igjen vil skje i fysisk møte mellom mennesker.
Se film om Guri Kunna VGS
Se mer informasjon om YOU hos Blått Kompetansesenter

OIP