Leve hitra nårduvil rgb

Barnehager og skoler

Barnehagene

Det er til sammen 6 barnehager i Hitra Kommune. Det er full barnehagedekning, og vi gjør alt vi kan for at alle skal få plass i den barnehagen som er mest praktisk i.f.t. bosted/arbeidssted.
Alle barnehagene har enkel tilgang til naturen og til anlegg for uorganiserte og organiserte aktiviteter både på sommer og vinter.
Turer i skog og mark, ballspill, svømming, ski og skøyter. Dette er en av de store fordelene med å bo i distriktet.
Om barnehager i Hitra Kommune

På bildet: Fillan Barnehage

Fillanbhg

Grunnskolen

Hitra kommune har tre grunnskoler/oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 7. klasse. To oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 4. klasse. Det er en kombinert barne- og ungdomsskole som gir skoletilbud fra 1. til 10. klasse.
Om grunnskolen i Hitra Kommune

SFO ved de ulike skolene/oppvekstsentrene holdes åpent mandag til fredag kl. 07.15 – 16.30. Åpningstiden begrenses til å gjelde før og etter ordinær undervisning, og følger skoleåret/skoleruta til elevene. Den holder stengt høstferie, romjul, vinterferie, påskeuke og 5 uker i sommerferien (normalt juli måned og første uke i august).
Om SFO i Hitra Kommune

På bildet: Strand Skole og Oppvekstsenter

Strand skole

Guri Kunne VGS, skolested Hitra og skolested Frøya

Guri Kunna videregående skole har skolesteder på Fillan i Hitra og på Sistranda i Frøya. (Det tar 25 minutter å kjøre mellom de to skolestedene.) Skolen ble etablert i 2016 gjennom sammenslåing av Frøya videregående skole og Hitra videregående skole, begge grunnlagt i 1977. Skolen har navn etter sagnfiguren Guri Kunna, som er kjent over hele Trøndelagskysten.

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer:
Bygg & anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Teknologi- og industrifag
Studieforberedende utdanningsprogrammer:
Studiespesialisering, Påbygg yrkesfag

Om Guri Kunna VGS Hitra og Frøya

Hvert år arrangeres det Yrkes og Utdanningsmesse for Hitra og Frøya (YOU). I 2021 og 2022 ble messa gjennomført heldigitalt p.g.a. Covid-19. Nedenfor ligger link til digitale presentasjoner som bedrifter og andre laget til messa i 2022, og som samtidig viser et lite utvalg av våre lokale bedrifter.

(90) YOU 22 – YouTube

Guri Kunna VGS