Leve hitra nårduvil rgb

Barnehager, grunnskole, SFO og VGS

Barnehagene

Det er til sammen 6 barnehager i Hitra Kommune. Det er full barnehagedekning, og vi gjør alt vi kan for at alle skal få plass i den barnehagen som er mest praktisk i.f.t. bosted/arbeidssted.
Alle barnehagene har enkel tilgang til naturen og til anlegg for uorganiserte og organiserte aktiviteter både på sommer og vinter.
Turer i skog og mark, ballspill, svømming, ski og skøyter. Dette er en av de store fordelene med å bo i distriktet.
Om barnehager i Hitra Kommune

På bildet: Fillan Barnehage

Fillanbhg

Grunnskolen

Hitra kommune har tre grunnskoler/oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 7. klasse. To oppvekstsenter som gir skoletilbud fra 1. til 4. klasse. Det er en kombinert barne- og ungdomsskole som gir skoletilbud fra 1. til 10. klasse.
Om grunnskolen i Hitra Kommune

SFO ved de ulike skolene/oppvekstsentrene holdes åpent mandag til fredag kl. 07.15 – 16.30. Åpningstiden begrenses til å gjelde før og etter ordinær undervisning, og følger skoleåret/skoleruta til elevene.
Om SFO i Hitra Kommune

På bildet: Strand Skole og Oppvekstsenter

Strand skole

Guri Kunne VGS

Guri Kunna videregående skole har skolesteder på Fillan i Hitra og på Sistranda i Frøya. Skolen ble etablert i 2016 gjennom sammenslåing av Frøya videregående skole og Hitra videregående skole.

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer:
Bygg & anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Restaurant- og matfag, Teknologi- og industrifag
Studieforberedende utdanningsprogrammer:
Studiespesialisering, Påbygg yrkesfag

Om Guri Kunna VGS Hitra og Frøya

Guri Kunna VGS

YOU

Yrkes- og Utdanningsmessa for Hitra og Frøya arrangeres hvert år, annet hvert år på Hitra og Frøya. Elevene står overfor viktige valg av videre utdanning etter grunnskolen, det er derfor avgjørende å sette seg godt inn i mulighetene som finnes – nettopp for å gjøre et best mulig valg for seg selv.

YOU arrangeres av Blått Kompetansesenter og du finner oppdatert informasjon om årets messe på deres nettside Blått Kompetansesenter (bksnorge.no).

OIP