Leve hitra nårduvil rgb

Kommunesenteret Fillan

Kommunesenteret Fillan

FILLAN ER KOMMUNESENTERET I HITRA KOMMUNE. HER FINNES ET BREDT NÆRINGS- OG AKTIVITETSTILBUD MED BL.A.:

 • 2 kjøpesenter, hotell, spesialforretninger, 6 spisesteder
 • 2 banker, 2 eiendomsmeglere, utbyggingsselskaper
 • Vinmonopol, apotek, taxi
 • Ungdomsbase, bibliotek, kulturskole, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, kino
 • Barnehage, 1-10-skole og Guri Kunna VGS
 • Stor idrettspark med kunstgressbaner, tennisbane, friidrettsfasiliteter, sandvolleyballbane (isbane om vinteren) og BMX-løype, tribuneanlegg og grende-/klubbhus
 • Idrettshall med treningssenter, svømmehall og bowlinghall (pistolbane mm under bygging)
 • Sentrumsparken og Nærmiljøanlegget i Aurn
 • Flere nærturløyper, båthavn/gjestehavn
 • Etablerte og nye boligområder med ulike type boliger
 • Bolig- og næringsareal som gir mulighet for utvikling
 • Helsetun, helsestasjon, tannklinikk og smådyrklinikk
 • Hitra Rådhus

Fillan vokser raskt; fra 605 innbyggere i 2000 til 1250 i 2020.

Kultur i kommunesenteret:

Hitra Ungdomsbase

I kulturhuset i Fillan holder ungdomsbase, bibliotek og kulturskole til. Ungdomsbasen har til hensikt å gi ungdom på Hitra et eget sted å være på fritiden hvor de kan komme i kontakt med andre på sin alder, og dyrke ulike fritidsaktiviteter.

Les mer om Hitra Ungdomsbase

Ungdomsbasen

Hitra Bibliotek

Folkebiblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebiblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Biblioteket er en del av Hitra Kultursenter, beliggende i kommunesenteret Fillan, ved HitraTorget Kjøpesenter.

Les mer om Hitra Bibliotek

Hitra Kultursenter

Hitra Kulturskole

En annen del av Hitra Kultursenter er Hitra Kulturskole. Skolen har et godt utbygd tilbud som omfatter undervisning i musikk, dans, visuelle kunstfag og teater for å nevne noe.

Les mer om Hitra Kulturskole

På bildet: Dansere fra Hitra Kulturskole, sammen med danselærer Mariel på Havbruksjubileet 2021

Hitra Kulturskole

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har sin base på Hitra. Her formidles nyere tids kystkultur, med et spesielt fokus på historien om den norske havbruksnæringen. Museet arrangerer spennende aktiviteter gjennom hele året, for fastboende og besøkende, for små og store. De faste så vel som de temporære utstillingene er også verdt å få med seg.

Les mer om Kystmuseet på nettsiden
Og på Facebook

Kystmuseet

Hitra Kino

Hitra Kino er lokalisert i Kystmuseet. Faste kinokvelder er onsdag, fredag og søndag.

Bildet viser kinosalen slik den så ut fram til sommeren 2021. Den er under ombygging og åpner i en enda mer moderne og komfortabel drakt på nyåret 2022. Da vil nye bilder bli lagt ut.

Hitra Kinos program finner du på Filmweb - så snart salen er åpnet igjen etter ombygging.

Hitra kino
Vinmonopolet 1

Vinmonopolet, Hjorten Kjøpesenter

Handel og service i kommunesenteret:

Handel og service i Fillan - Hitra (visithitra.com)