Leve hitra nårduvil rgb
Helgebostad Hitra Gårdsmat

Hitra Gårdsmat

Et økologisk melkebruk på Helgebostadøya utenfor Hitra

Med videreforedling av råvarene til mange typer ost – flere av dem høyt premiert nasjonalt og internasjonalt.

Satser bevisst på høy levestandard for dyrene. De får være ute og lufte seg året rundt enten de er store eller små. Det liker de godt! Ligger på rene gode madrasser, frisk luft, roterende børster, masse mat og behagelige gulv å gå på. Dette gir gode råvarer til bruk i produksjonen. Hitra Gårdsmat tar imot små grupper ved forhåndsbestilling - til ostesmaking i grotta eller servering av hjemmelaget mat "fra jord til bord" på Oppløftet Gårdsrestaurant - og gårdsbutikken blir selvsagt åpnet.